CHLORELLA KESSLERI – ČESKÝ ŽEN-ŠEN

 

aneb

 

"Na vrchol hory vede více cest"

 

Od začátku mého členství v projektu Alga spring ...zdravý život mě fascinovalo neuvěřitelně široké spektrum účinků české řasy Chlorella kessleri na lidský organismus. S údivem jsem si stále více uvědomoval, že vlastně neznám jiný rostlinný produkt, který by svou šíří a komplexností účinků mohl s řasou soupeřit.

   Až nedávno, při studiu jedné publikace o nejznámějších léčivých rostlinách Východu, mě v jedné chvíli zamrazilo. Při pročítání stati o žen-šenu jsem měl náhle pocit, že čtu o „naší“ řase. Ano, slyšíte dobře.

Pověstmi opředený žen-šen, „všelék“ a „kořen života“ se svými účinky téměř zcela shoduje s účinky české řasy Chlorella kessleri.

Abych toto smělé tvrzení podložil seriózními vědeckými fakty, shrnul jsem oblasti působení obou zkoumaných rostlin do tabulky, jejíž údaje jsem čerpal z následujících publikací:

 

Bajer J. – Rostliny pro život (1991), Shibata a kol. – Chemistry and pharmatology of Panax (1978), Malyšev A.A. – Žen-šen (1978), Dardymov I.V. – Žen-šen, eleuterokok (1976)

Kotrbáček a kol. – Chlorella kessleri očima odborníků (2001)Srovnání účinků české řasy Chlorella kessleri a žen-šenu

na lidský organismu.

 

Účinek na lidský organismus Chlorella kessleri Žen - šen
1. Protirakovinné působení ANO ANO
2. Prevence srdečně-cévních chorob ANO ANO
3. Zvýšení fyzické a psychické výkonnosti ANO ANO
4. Zlepšení jaterní funkcí ANO ANO
5. Harmonizace trávení ANO ANO
6. Zlepšení funkce tlustého střeva ANO ANO
7. Zrychlení hojení ran ANO ANO
8. Snížení hladiny cukru v krvi ANO ANO
9. Protistresový účinek ANO ANO
10. Harmonizace hormonální soustavy ANO ANO
11. Stimulace pohlavních funkcí ANO ANO
12. Regenerace organismu po těžkých nemocech ANO ANO
13. Zvýšení odolnosti proti ozáření ANO ANO
14. Antidepresivní účinky ANO ANO
15. Snížení únavy ANO ANO
16. Zpomalení stárnutí ANO ANO
17. Úprava krevního tlaku ANO ANO
18. Vliv na vlasy, nehty, pokožku ANO ANO
19. Zásobení organismu základními živinami ANO NE
20. Snížení hladiny cholesterolu ANO NE
21. Zvýšení imunity ANO NE
22. Hojení žaludečních vředů NE ANO
23. Harmonizace močové soustavy NE ANO
24. Zvýšení chuti k jídlu NE ANO

 

 

   Jak je patrno z tabulky, shoda je téměř neuvěřitelná. Z celkového počtu 24 popsaných oblastí účinků se česká řasa Chlorella kessleri a žen-šen shodují v 18 případech, což je plných 75%.

    Oproti žen-šenu nemá česká řasa vliv na močové cesty, žaludeční vředy a nezvyšuje chuť k jídlu. Žen-šen naopak nevykazuje přímé imunostimulační vlastnosti, nesnižuje cholesterol a není schopen zásobit naše tělo tak širokou škálou živin, jako česká řasa.

   Je přitom velmi zajímavé, že téměř shodného efektu je u každé ze zkoumaných rostlin dosaženo zcela jinou kombinací účinných látek.

   U žen-šenu jsou nositeli léčivých účinků především glykosidy (ginzenin, panaxin, panakvilon, panaxosidy A-F), dále éterický olej panacen a směs olejových kyselin pod souhrnným názvem kyselina panaxová. Účinky doplňují fytosteriny, pryskyřice, vitamíny a minerály.

   Mikroskopická zelená kulička české řasy Chlorella kessleri je naproti tomu doslova nabitá komplexem více než 30 biologicky aktivních látek, mezi nimiž vévodí unikátní Chlorella růstový faktor. Jeho účinky podporuje velmi pestrá škála vitamínů, minerálů, nukleových kyselin, aminokyselin, chlorofylu, vlákniny a dalších látek.

 

Velmi zajímavé je i cenové srovnání žen – šenu a české Chlorelly kessleri.

    Za kvalitní kořen žen – šenu se na čínských trzích platí minimálně trojnásobek ceny zlata. Za unikátní velké kořeny se však dříve platilo až 16 x více, než je cena zlata stejné váhy.

    Na měsíční léčebnou kůru žen – šenem ve formě tinktury je potřeba 5g kořene. Cena tohoto množství se rovná ceně 15g zlata, což je asi 3.400 Kč.

    Cena měsíční kůry českou řasou Chlorella kessleri je pro členy projektu Alga spring ...zdravý život necelých 600,- Kč. Účinků srovnatelných se žen – šenem tedy můžeme docílit za cenu téměř 6 x nižší.


   Cesta hledání zdraví se podobá cestě na vrchol hory. 


   
V obou případech existuje více možností, jak cíle dosáhnout. Buď si můžeme najmout profesionálního horského vůdce, který nás pomoci špičkové horolezecké výstroje vytáhne zcela bez našeho úsilí až na vrcholek nebo můžeme s vynaložením vlastní námahy pomalu a trpělivě sami kráčet delší, ale schůdnější cestou. Na vrchol dojdeme stejně. Uvažme, která z cest nám přinese více užitku, radosti a uspokojení. Odpovíme si jistě každý sám.

   Abychom udělali rozhodující krok od nemoci ke zdraví, musíme se především zastavit a zamyslet sami nad sebou. Nad svými myšlenkami, emocemi, slabostmi i zlozvyky. Bez naprosto radikální změny životního stylu, stravovacích návyků, hodnotového žebříčku a myšlenkových schémat nepohneme s našimi nemocemi sebedokonalejším chemickým nebo přírodním preparátem.

    Velmi přesně to vystihuje východní moudrost: „Uzdravit se znamená změnit se.“

    A právě při procesu proměny sebe sama – tedy uzdravování, nám mohou být velkými pomocníky kvalitní potravní doplňky. Nemusíme nutně sáhnout po exotickém zahraničním preparátu. Máme zde totiž něco rovnocenného. Česká řasa sice vypadá vedle bájného žen-šenu jako Popelka vedle orientální princezny, ale nezapoňme, že právě Popelka se na konci pohádky stane královnou. Pohádky nejsou vymyšlené. Jsou zrcadlem nastaveným životu.

   Výrobky řady Alga spring ...zdravý život z českých řas jsou důkazem toho, že špičkový přírodní produkt nemusí pocházet je z USA, Austrálie nebo Číny. Náš národ disponuje dostatečným intelektuálním i duchovním potenciálem na to, aby zde mohl vzniknout projekt, jehož výsledky budou majákem i ukazatelem směru pro řadu dalších zemí. Buďme si toho dobře vědomi a važme si toho!

 

                                                                                                                     RNDr. Vítězslav Čech


Smaragdová záře z hlubin věků

 

Bioinformace řasy Chlorella kessleri

 

V článku „Chlorella kessleri – český ženšen“, který vyšel v Regeneraci č. 11/2001, jsme se seznámili s neuvěřitelně širokou škálou působení české řasy na lidský organismus. Ve stručnosti si můžeme připomenout, že výrobek Alga spring ...zdravý život ze sušené dezintegrované biomasy české sladkovodní řasy Chlorella kessleri ovlivňuje např. krevní tlak a hladinu cholesterolu i krevního cukru, je účinnou prevencí nádorových onemocnění, výrazně stimuluje imunitní systém, blahodárně působí na stav pokožky, vlasů a nehtů, posiluje krvetvorbu, detoxikuje játra a čistí tlusté střevo. Protizánětlivé a protibolestivé účinky řasy se využívají zejména při potížích s klouby a páteří. Řasa pozitivně ovlivňuje i tvorbu zárodečných buněk a je proto cenným pomocníkem při mužské i ženské neplodnosti a poruchách pohlavních funkcí včetně klimakterických  potíží u žen. Výrobek Alga spring také výrazně snižuje únavu a dodává tělu celý komplex nutričně hodnotných látek, vitamínů a minerálů.

   V oblasti psychiky je důležité především protistresové a antidepresivní působení české řasy.

   Nyní bych se rád poněkud šířeji zmínil o sice jemnějším, ale o to intenzivnějším působení řasy na člověka. Jedná se o duchovní aspekt – tedy o bioinformaci řasy a její vliv na energetické pole (auru) člověka a jeho energetická centra (čakry).

   S pojmy bioinformace a biopole se v posledních letech stále více operuje i ve vědních oborech, jako je biologie a biochemie. Pole, které je nositelem bioinformace je možno zjednodušeně definovat jako velmi jemné vysokofrekvenční vyzařování elektromagnetické povahy. V ezoterice je toto záření už tisíce let známo pod názvem aura. I v současné době může stále více lidí, díky rozvoji svých duchovních schopností, auru vnímat a vidět.

   Energetické pole řasy Alga spring vytváří sféru o poloměru více než 1,5m. Převládající barvou aury je zelená, od světlých odstínů až po sytě smaragdovou. Do tohoto barevného základu intenzivně probleskují zlatožluté pruhy.

   Barvy aury řasy předurčují i její vliv na auru a čakry člověka.

   Po 1-2 měsících užívání Algy spring dochází k velmi výraznému posílení 3. a 4. čakry, částečně se aktivizují i 1. a 2. čakra.

   Z hlediska orgánového vyzařování je v oblasti 3. čakry velmi posílena slezina, slinivka, játra, žlučník a žaludek.

   Na úrovni 4. čakry je posíleno především srdce a krevní oběh, částečně i plíce. Intenzivní zelené vyzařování navíc urychluje regeneraci na buněčné úrovni a proces detoxikace organismu.

 

    Z pohledu duchovního ovlivňuje řasa v oblasti 3. čakry především naši osobnost. Posiluje svobodnou vůli, tlumí neurotické a depresivní stavy – stručně řečeno – osvobozuje naše JÁ od trvalého stresu, kterým v dnešní době trpí drtivá většina z nás.

   V centru 4. čakry posiluje řasa především naši odvahu otevřít se okolnímu světu a zvyšuje naši schopnost přijímat i dávat lásku.

 

   Celou bioinformaci lze shrnout do jednoduchého sdělení, které řasa předává jednak našemu hmotnému tělu, jednak naší duši.

 

Pro naše tělo má řasa toto sdělení:

„Buď silný a aktivní.“

 

Naší duši řasa tiše, ale naléhavě šeptá:

Uklidni se a přestaň se bát.“

    Zamyslíme-li se nad fyzickým a duchovním stavem dnešního člověka, zjistíme, že bioinformace řasy je jakoby „šitá na míru“ právě dnešní době.

   Naše těla jsou oslabená a nemocná, lenost se stala životním stylem a normou i když se skrývá pod pláštíkem odpočinku.

   Stav ducha většiny z nás lze charakterizovat jako trvalý zmatek a strach, který pociťujeme ve svém nitru.

   Lze tedy říci, že řasa harmonicky posiluje tělo a zklidňuje ducha - podobně jako ženšen – se kterým jsme Algu srovnávali v první části našeho příspěvku o české řase.

   Právě své unikátní bioinformaci vděčí řasa za to, že za více než 2 miliardy let své existence na naší planetě, se vždy dokázala vyrovnat se všemi změnami svých životních podmínek, které ji ohrožovaly. Sílu, která jí umožnila projít úspěšně tímto nejtvrdším testem – testem evoluce – teď česká řasa Chlorella kessleri předává nám. Tak ani v dnešní přetěžké době není lidem odepřena pomoc ze štědré náruče přírody.

   Zbývá nám jen tuto pomoc

                                                        přijmout

                                                                        pochopit

                                                                                        a využít !

                                                                                                                RNDr.Vítězslav Čech


Vzkříšení sladkovodních řas

 

Na první pohled se zdá, že čtvrt století není příliš dlouhá doba na to, aby medicína dosáhla nějakých zásadních změn. A přesto se mi zdá, že ještě na počátku sedmdesátých let bylo ženské lékařství a sexuologie v mnoha směrech ve srovnání s dneškem na úrovni téměř středověké. Oplození ve zkumavce bylo hudbou budoucnosti a poruchy mužské potence jsme léčili dobrým slovem. Při pohledu zpět se však vynořují určité léčebné postupy, které zdaleka neztratily svou platnost, ba naopak moderní medicína třetího tisíciletí jim přichází stále více na chuť. 

 

    Když jsem dostal k dispozici preparát Alga spring Mystery, přípravek používající sladkovodní řasu, měl jsem pocit, jakoby z popela vstával bájný pták Fénix, který mi připomíná léčebné úspěchy z mého mládí. Ano, již na počátku sedmdesátých let jsme dostali v ženském lékařství k dispozici prášek ze sladkovodních řas. Tento biologický produkt jsme pak používali v ženském lékařství nejen k hojení raných ploch po drobných zákrocích, přípravek se nám osvědčil také při úpravě mikrobního prostředí ženské pochvy, takové nemoci se totiž táhnou odborným životem každého gynekologa jako pověstná červená nit a málokterá žena není několikrát v životě postižena zánětem poševní sliznice a obtěžujícím výtokem.

    Historie všech velikých objevů a jejich využití má často charakter stoupající a klesající křivky. Také řasové preparáty byly na čas vytlačeny expanzí chemických produktů, které likvidovaly mnohé infekce s razancí slona v porcelánu. A přitom je to právě ženský lékař, který ví, že při léčbě gynekologických zánětů není možno postupovat metodou spálené země – likvidací všech mikroorganismů, tedy i těch zdraví prospěšných V této konkurenci vítězí tedy nepochybně přírodní léčivé zdroje. Renesance sladkovodních řas přichází tedy jako na zavolanou právě v dnešní době zvýšeného výskytu alergií na všemožné léky, chemikálie, ale i na původně neškodné ostatní komponenty zevního prostředí. Nalomená obranyschopnost moderního člověka přímo předurčuje změnu medicínského myšlení a jeho návrat k osvědčeným produktům přírody.

    Koncentrát sluneční energie v produktech sladkovodních řas není tedy zdaleka jen doménou ženského lékařství, ale uplatňuje se takřka ve všech medicínských oborech. Dosavadní léčebné výsledky hovoří jednoznačně pro použití produktů Alga spring také v léčbě sexuologických potíží, hlavně funkčního charakteru. Ačkoliv se o pověst afrodiziaka ucházejí již desítky přírodních látek, řasové produkty hrají v důsledku svého komplexního biologického potenciálu na tomto poli naprosto nezastupitelnou roli. Snad to nebude působit příliš archaicky, ale nenapadá mne jiné vhodnější slovo, než staré dobré označení životabudič.

 

 

 

                                                                                                Doc. MUDr. Radim Uzel, CSc.

 


Článek ke stažení

 

 

Zde si můžete stáhnout uveřejněné články ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader). Pokud jej nemáte můžete si jej stáhnout zde

    „Chlorella kessleri – český ženšen“, který vyšel v Regeneraci č. 11/2001 (295 kB)