Profil společnosti

Na podzim roku 1994 byla čtyřmi českými lékaři založena společnost Chirfa s.r.o.. Prioritním podnikatelským záměrem byl vývoj a následná distribuce naturálních produktů na špičkové úrovni. Vzhledem k dlouholeté praxi a zahraničním kontaktům se podařilo spolupracovat s renomovanými pracovišti a vědeckými institucemi v USA a Evropě.

V roce 1997 došlo v souladu se strategií společnosti ke změně nejvyššího managementu a následně ke změně struktury majitelů. Do vedení společnosti se dostali erudovaní ekonomové a obchodníci s bohatými zahraničními zkušenostmi. Nejlepší odborníci z lékařských kruhů jsou ve společnosti i nadále a mají zde nepostradatelnou roli. Již na konci roku 1998 ekonomické výsledky společnosti a rapidní ekonomický růst prokázaly správnost uskutečněných změn. Společnost začala své produkty úspěšně exportovat.

Další zásadní zlom nastává v lednu 1999, kdy společnost začíná spolupracovat s týmem docenta Kotrbáčka a uvádí do oběhu ryze český preparát Alga spring. Management společnosti chápe vizionářskou unikátnost produktu ve světovém měřítku a Alga spring se stává nosným produktem. Autorská práva dřívějších produktů byla prodána a společnost si stanovuje nový strategický cíl - prosadit vynikají český produkt na domácím i zahraničním trhu. V prosinci 1999 je uzavřena trojstranná smlouva o společném a nedělitelném vlastnictví produktu Alga spring. Společnost stojí na nové startovací čáře a hledá spolupracovníky, kteří se ztotožňují s cílem firmy prosadit unikátní produkt a zároveň je jim nabídnuta cesta společného profitu.

Strategickým rozhodnutím vedení firmy v roce 2003 bylo, zaměřit své aktivity pouze na produkty obsahující českou Chlorellu. V srpnu 2003 došlo tedy ke změně sídla a především názvu společnosti. Nový název společnosti je Česká Chlorella s.r.o.

 


Kontakty:

Výrobní a produktový manažer společnosti:

Ing. Jiří Rogozný
E-mail: jiri.rogozny@ceskachlorella.cz

Adresa společnosti:

Česká Chlorella s.r.o., Malánky 578/26, 748 01  Hlučín
Tel.: +420 599 097 880
Mobil: +420 602 654 432

E-mail:

info@ceskachlorella.cz