Proč právě Drak?

Společným motivem všech našich pěti regeneračních přípravků je "Drak". Ptáte se, proč jsme zvolili právě tento symbol?

Z pohledu čínské filosofie představuje "Drak" řadu velmi pozitivních aspektů. Po celou dobu existence čínské říše byl "Drak" vnímán především jako symbol štěstí, zdraví a úspěchu. Již ve starobylé knize I-ťing (Kniha proměn) nacházíme draka jako symbol neustálé aktivity a proměny, spojující princip všech živlů. Nejprve je ponořen ve vodě, pak vystupuje na břeh a ze země vzlétá do vzduchu, odkud se za pomoci nebeského ohně vrací zpět do vodních hlubin.

Později byl "Drak" ztotožněn s ročním obdobím jara a světovou stranou východem - tedy se dvěma symboly začínajícího cyklu (rok začíná jarem, den východem slunce). "Drak" ztělesňoval také moudrého a dobrého vládce - císaře. Sama Čína jako státní útvar je odedávna nazývána "Země nebeského draka".

Řada "Pěti draků" je sestavena podle zásad čínské medicíny. Podle ní nejsou jednotlivé orgány lidského těla a jejich funkce vnímány izolovaně, jako je tomu u západní medicíny, nýbrž tvoří navzájem propojený řetěz příčin a následků, v němž každý článek ovlivňuje i všechny ostatní. Lidské tělo a jeho zdravotní stav jsou tedy vnímány jako celek. Panuje-li v těle harmonie - je člověk zdráv, je-li harmonie narušena - onemocní.

Naše "Pětice draků" Vám pomůže obnovit narušenou harmonii jednotlivých orgánů a tím i celého těla - tedy nastolit stav trvalého zdraví, duševní pohody a vysoké hladiny životní energie. 

 

Rovnoramenný kříž na uzávěru

Rovnoramenný kříž nacházíme ve všech velkých kulturách minulosti jako posvátný symbol rovnováhy, harmonie, tvůrčí energie a věčného života. Tyto atributy kříž nezískal náhodně.

Záření, které prostupuje celým Vesmírem, se ihned po uvolnění ze svého zdroje štěpí na dvě navzájem kolmé složky, které reprezentují základní polaritu v našem světě (plus a mínus, světlo a tma, muž a žena). Záření se tedy šíří prostorem v podobě dvou křížících se paprsků, jejichž obě složky se vzájemně podmiňují a doplňují. Nepřetržité interakce a vzájemná součinnost těchto dvou elementárních vyzařování jsou projevem nejvyšší formující a udržující síly Vesmíru. Svislé rameno kříže představuje pozitivní (jang) energii, vodorovné reprezentuje negativní (jin) vibraci.

Z pohledu východní filosofie byl stav zdraví člověka definován jako stav harmonie mezi jinem a jangem, ale také mezi tělem a duchem.

Protože naši "Draci" mají harmonizační vliv jak na fyzické tak i na psychické úrovni, zvolili jsme pro ně jako nejvhodnější symbol právě tento kříž.