Veselí Draci - elixíry z české Chlorelly, bylinek a červeného vína


Představujeme Vám novou řadu doplňků zdravé výživy z české Chlorelly. "Veselí Draci" jsou regenerační a harmonizační elixíry sestavené podle zásad čínské medicíny. Pětice našich "Veselých Draků" obsahuje jedinečnou kombinaci extraktů z české sladkovodní řasy Chlorelly kessleri a léčivých bylin. Účinky tohoto komplexu doplňuje a umocňuje červené hroznové víno a květový med. Základní myšlenkou našich elixírů je využití tradičního čínského filosoficko-medicínského pojetí Vesmíru i lidského těla jako výsledku neustálé harmonické interakce, proměny a pohybu pěti základních elementů (dřevo, oheň, země, kov, voda). Hybnou silou všech těchto dějů je vzájemné spolupůsobení dvou polárních sil jin (-) a jang (+). Odrazem vesmírné harmonie je i rovnováha (=stav zdraví) v lidském těle. Proto jednotlivým univerzálním elementům odpovídají i tělesné orgány. Přiřazení párových orgánů k základním elementům tradičního čínského pětiúhelníku ukazuje obrázek.

Řada "Veselých Draků" je sestavena podle zásad čínské medicíny. Podle ní nejsou jednotlivé orgány lidského těla a jejich funkce vnímány izolovaně, jako je tomu u západní medicíny, nýbrž tvoří navzájem propojený řetěz příčin a následků, v němž každý článek ovlivňuje i všechny ostatní. Lidské tělo a jeho zdravotní stav jsou tedy chápány jako celek. Panuje-li v těle harmonie je člověk zdráv, je-li harmonie narušena - onemocní. Pětice našich "Veselých Draků" Vám pomůže obnovit narušenou harmonii jednotlivých orgánů a tím i celého těla tedy nastolit stav trvalého zdraví, duševní pohody a vysoké hladiny životní energie.